Boendestöd är ett socialt, praktiskt och pedagogiskt stöd i hemmet och/eller närmiljön.

Stödet bygger på delaktighet och utformas efter personens individuella behov. Tillsammans skapar vi genomförandeplan.

Syftet med insatsen är att stärka personens förmåga att leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar och förmågor.

Exempel på boendestöd kan vara

  • Stöd med att hitta struktur, planering och rutiner i vardagen.
  • Stöd till att ingå i sociala sammanhang med andra människor.
  • Stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård
  • Stöd och motivation till att självständigt sköta hemmet (städ, disk, tvätt), inköp med mera.

Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen. Om du vill ansöka, kontakta socialsekreterare.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra öppettider, telefontider eller kontakta en handläggare?

Individ- och familjeomsorg