Dina behov styr

Ditt personliga ombud arbetar bara på uppdrag från dig och vi arbetar alltid tillsammans med dig för att försöka se till att du får den hjälp du behöver och har rätt till i samhället.

Det personliga ombudet arbetar för dina rättigheter, samordnar insatser och hjälper till i kontakter med myndigheter. Syftet med vårt arbete är att du ska uppleva ökad självständighet och bättre livskvalitet.

Det här kan du få hjälp med av ett personligt ombud

  • Få stöd och hjälp i dina kontakter med olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Vi kan följa med dig om du behöver besöka en myndighet.
  • Information om vilket stöd som finns att få i samhället och vad du har rätt till.
  • Samordna den hjälp du har idag.
  • Råd och stöd när du känner dig osäker på hur du ska hantera olika problem.

Bra att veta

  • Du behöver inte ha en remiss eller göra någon ansökan för att få ett personligt ombud. Det är bara du själv som avgör om du vill ha ett personligt ombud.
  • Det personliga ombudet är inte någon myndighet.
  • Alla tjänster är gratis för dig.
  • Vi har tystnadsplikt och vad som ska dokumenteras beslutas tillsammans med dig. Din dokumentation överlämnas till dig eller förstörs efter avslutad kontakt.
  • Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera.

Så får du ett personligt ombud

Du kan kontakta oss själv eller så ber du någon annan om hjälp med kontakten, så hör vi av oss till dig. Ingenting annat behövs.

Kontakta oss

Veronica Mjösberg, personligt ombud
Telefon: 010-356 20 26
E-post: personligt.ombud@oskarshamn.se 

Heléne Bolling, personligt ombud
Telefon: 010-356 20 25
E-post: personligt.ombud@oskarshamn.se