Kommunledning

Anders Johansson
Kommunchef
Tel: 0491-29102
Kontakta Anders Johansson
Britt Karlsson
Socialchef
Tel: 0491-29105
Kontakta Britt Karlsson
Bodil Gustafsson
Skolchef
Tel: 0491-29201
Kontakta Bodil Gustafsson
Martin Nilsson
Ekonomichef
Tel: 0491-29260
Kontakta Martin Nilsson
Peter Adolfsson
Kultur & Fritidschef
Tel: 0491-29115
Kontakta Peter Adolfsson
Anneli Nielsen
Miljöchef och plan- och byggchef
Tel: 0499-17149
Kontakta Anneli Nielsen
Maria Oscarsson
IT-strateg
Tel: 0491-29393
Kontakta Maria Oscarsson
Ingemar Idh
Räddningschef
Tel: 0499-17323
Kontakta Ingemar Idh
Kicki Svensson
Enhetschef Arbete & Interation/Näringslivssamordnare
Tel: 0491-29112
Kontakta Kicki Svensson
Tony Bohlin
Förbundschef ÖSK
Tel: 0495-241550
Kontakta Tony Bohlin
Richard Gustafsson
VD Högsby Bostads AB
Tel: 0491-29394
Kontakta Richard Gustafsson

Webbutveckling av Novitell AB