Räddningstjänsten finns till för din säkerhet. Syftet är att minska antalet olyckor i samhället, men också att lindra verkan av de olyckor som ändå inträffar.

Räddningstjänsten har i huvudsak två verksamhetsområden, "Operativ verksamhet " och ”Förebyggande verksamhet”. Den operativa verksamheten består av deltidsanställd brandpersonal, som utbildas och övas i att hantera de olika olyckshändelser som kan uppstå i samhället, och som rycker ut vid larm. Förebyggande verksamhet innebär tillståndshantering, tillsyn, granskning av bygglov, utbildning, information, rådgivning med mera.

Läs mer om räddningstjänsten hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Beredskap

Högsby

Det finns cirka tjugo deltidsanställda brandmän på stationen i Högsby varav fyra alltid är i beredskap, dygnet runt. Vi har även "fri inryckning" för ledig personal. Förstastyrkan består av styrkeledare och tre brandmän. Styrkeledaren är även FörstaInsatsPerson (FIP), vilket ska påskynda omhändertagandet vid olika händelser. På stationen finns bland annat räddningsfordon, bandvagnar samt utrustning som ska omhänderta de vanligaste förekommande olyckshändelserna i kommunen.

Adress

Verkstadsgatan 1
579 32 Högsby

Fagerhult

Det finns åtta deltidsanställda brandmän på stationen i Fagerhult varav två alltid är i beredskap, dygnet runt. Förstastyrkan består av två brandmän. På stationen i Fagerhult finns räddningsfordon och motorsprutor.

Utryckning

Deltidspersonalen har en anspänningstid på fem minuter, vilket innebär att styrkan skall lämna station med erforderliga fordon inom denna tid.

Vid nödlägen – ring alltid SOS Alarm, telefon 112 om du behöver:

  • Ambulans
  • Räddningstjänst/brandkår
  • Polis
  • Flygräddning
  • Sjöräddning
  • Giftinformation
  • Jourhavande läkare
  • Socialjour