Hus som brinner

Räddningstjänsten i Högsby kommun finns till för din säkerhet. Syftet är att minska antalet olyckor i samhället, men också att lindra verkan av de olyckor som ändå inträffar.

Räddningstjänsten har i huvudsak två verksamhetsområden, "Operativ verksamhet " och ”Förebyggande verksamhet”. Den operativa verksamheten består av deltidsanställd brandpersonal, som utbildas och övas i att hantera de olika olyckshändelser som kan uppstå i samhället, och som rycker ut vid larm. Förebyggande verksamhet innebär tillståndshantering, tillsyn, granskning av bygglov, utbildning, information, rådgivning med mera.

För den som vill läsa mer om räddningstjänsten och om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns information på följande länk.

Beredskap

Högsby

Idag finns 20 deltidsanställda brandmän på stationen i Högsby varav fem alltid är i beredskap, dygnet runt. Förstastyrkan består av styrkeledare och fyra brandmän. Styrkeledaren är även FörstaInsatsPerson (FIP), vilket ska påskynda omhändertagandet vid olika händelser. På stationen finns bland annat räddningsfordon, bandvagnar samt utrustning som ska omhänderta de vanligaste förekommande olyckshändelserna i kommunen.

Fagerhult

Idag finns 9 deltidsanställda brandmän på stationen i Fagerhult varav två alltid är i beredskap, dygnet runt. Förstastyrkan består av två brandmän. På stationen i Fagerhult finns räddningsfordon och motorsprutor.

Mönsterås (Räddningschef i beredskap)

Genom samverkan med Mönsterås Räddningstjänst finns också en övergripande räddningsledning att tillgå – RCB.

Utryckning

Deltidspersonalen har en anspänningstid på fem minuter, vilket innebär att styrkan skall lämna station med erforderliga fordon inom denna tid.

Vid nödlägen - ring alltid SOS Alarm, telefon 112 om du behöver:

  • Ambulans
  • Räddningstjänst/brandkår
  • Polis
  • Flygräddning
  • Sjöräddning
  • Giftinformation
  • Jourhavande läkare
  • Socialjour 

Vill du jobba hos oss? 

Du hittar våra tjänster här

Vill du veta mer om räddningstjänsten?

Kontakta:

Ingemar Idh
Räddningschef
Tel: 0499-17323
Kontakta Ingemar Idh