Vid eldning utomhus kontrollera alltid Högsby kommuns webbplats och Länsstyrelsen i Kalmar läns webbplats för att se om eldningsförbud råder.

Om inget eldningsförbud gäller tänk på:

  • All eldning sker på eget ansvar.
  • Visa hänsyn till grannar. Röken kan störa och irritera.
  • Eldning får inte ske vid stark blåst.
  • Elda inte efter mörkrets inbrott.
  • Elda inte nära byggnader.
  • Lämna inte elden obevakad.
  • Ha släckredskap till hands för att säkra elden, till exempel vattenslang.

Eldning av trädgårdsavfall

Elda i naturen

När eldningsförbud råder

  • Det är förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark.
  • Grillning på egen tomt med grillkol, briketter och liknande för matlagning är tillåtet i grillar som är avskilda från marken så att värmespridning nedåt förhindras.

Valborgsmässofirande

Vid valborgsmässofirande krävs vanligtvis tillstånd enligt ordningslagen. Ett sådan tillstånd utfärdas av polisen. Men räddningstjänsten tar gärna emot information om eldning när tillståndet utfärdats.

Tillstånd för eldning

Räddningstjänsten ger inga tillstånd för eldning. All eldning sker alltid under eget ansvar.