EU-logotyp. Under logotypen texten: Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket

Kostverksamheten i Högsby kommun lagar och serverar mat till förskolebarn, elever i grundskolan och gymnasieskolan och äldreomsorgen, både till äldreboenden, LSS och hemmaboende. 

Vi lagar 1 200 portioner varje dag. Vi har idag tre tillagningskök i kommunen: Dr Mobergers väg (Högsby), Kyrkvägen (Fagerhult) och Fröviskolans centralkök (Högsby). Vi som arbetar med maten är 15 personer och vi är utbildade för att klara de krav som ställs på professionell mathantering vad det gäller hygien, specialkost, näringsriktighet med mera.

Måltidspersonalen arbetar aktivt i skolmåltiden för att minska matsvinnet. Ska minska både produktions- och tallrikssvinn. I dag har vi ett väl fungerande frånvarosystem, Infomentor. Centralköket kan därför omdirigera måltider. 

Vi följer svenska näringsrekommendationer vid planering av matsedlar och använder oss av Mashie kostdataprogram för näringsberäkning. På Livsmedelsverkets hemsida finns dessa rekommendationer.

Vår strävan är att alla våra gäster ska vara nöjda med maten både vad det gäller kvalité och service.

På Livsmedelsverkets hemsida finns information om bland annat mat i förskola, skola och äldreomsorg.

Livsmedelsverkets hemsida

Köket Fröviskolan

Telefon, Fröviskolans matsal: 010-356 67 30

E-post: maltid.frovi@hogsby.se

Köket Dr Mobergers väg 

Telefon: 010-356 67 05

E-post: maltid.mogarden@hogsby.se

Köket Kyrkvägen, Fagerhult

Telefon: 010-356 67 20

E-post: maltid.valen@hogsby.se

Enhetschef måltidsverksamheten

Katarina Asp
Telefon: 010-356 60 10
E-post: katarina.asp@hogsby.se