I Högsby kommun finns storskaliga kartor i tätorterna Allgunnen, Berga, Fagerhult, Fågelfors, Högsby, Långemåla och Ruda. Dessa kartor brukar kallas primärkartor och används som underlag för att framställa bland annat nybyggnadskartor, detaljplaner och projekteringar. Alla primärkartor är digitaliserade och lagras i en databas tillsammans med mycket annan information, till exempel fastighetsinformation, adresser och infrastruktur (vatten och avlopp, fjärrvärmenät, fibernät och mycket annat).

Kommunen har även licens att nyttja vissa allmänna, kommuntäckande kartor såsom fastighetskartan och terrängkartan.