Vid försäljning av fastigheter i kommunen har vi sett att man i annonstexter ofta redovisar alternativa användningssätt av fastigheten. Användningssättet för en fastighet är ofta fastställt i en detaljplan som också reglerar byggnadsarea, byggnadshöjd, antal bostäder och så vidare. Felaktiga uppgifter om förutsättningarna för fastigheter kan exempelvis innebära att bygglov inte kan beviljas, om åtgärden strider mot gällande detaljplan.

Fastigheten kanske inte är bildad enligt detaljplanen, vilket kan innebära kostnader för köparen, liksom att den kanske inte kan användas för det ändamål som köparen tänkt. Att låta en certifierad besiktningsman göra en överlåtelsebesiktning samt en energibesiktning enligt gällande lagar är aldrig fel.

Kontakta gärna Miljö- och byggkontoret för få att reda på förutsättningarna som gäller för den fastighet du tänkt köpa.