Styrelseledamöter

 • (KD) Lars Elmborg
 • (S) Per-Ola Herdinius
 • (S) Susanne Björck
 • (SD) Lars Fehling
 • Lars-Erik Gustafsson extern ledamot

Styrelseersättare

 • (M) John Friberg
 • (C) Per Gröön
 • (S) Catarina Thunberg

Ordförande: Lars Elmborg

Vice ordförande: Per-Ola Herdinius

---

Följande personer är valda till ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande för tiden från och med bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027:

Ledamöter

 • (S) Per-Ola Herdinius
 • (S) Jonas Erlandsson
 • (C) Lina Danlid Burke
 • (KD) Lars Elmborg
 • (SD) Lars Fehling

Ersättare

 • (S) Linda Robertsson
 • (C) Kicki Svensson
 • (M) John Friberg

Ordförande: Jonas Erlandsson (S)

Vice ordförande: Lars Elmborg (KD)