Bevattningsförbudet i Björkshult och Grönskåra upphävs från och med den 6 oktober 2023

Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Fritidskontor

Ewa Höglind
Kultur- och Fritidschef
Tel: 0491-29162
Kontakta Ewa Höglind
Anna Ståhlgren
Fritidsutvecklare
Tel: 0491-29294
Kontakta Anna Ståhlgren
Malin Johansson
Hälsolots
Tel: 0491-29295
Kontakta Malin Johansson

Webbutveckling av Novitell AB