Vill du göra en anmälan?

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Det finns inga formella krav på anmälan, men om du är anmälningsskyldig bör du göra anmälan skriftligt.

Källa: Socialstyrelsen

Öppettider till Individ- och familjeomsorgen

Handläggarna inom barn- och familjegruppen har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30.

Telefon till socialkontoret: 0491-291 29

Besöksadress: Verkstadsgatan 5, 579 32 Högsby