Simskola

Avgiften för simskola är 175 kronor för barn som bor i Högsby kommun och 280 kronor för barn som bor utanför Högsby kommun. Betalning sker till simlärarna första dagen av simskolan.

Webbutveckling av Novitell AB