Maxtaxa på 500 kronor för familj med barn bosatta i Högsby kommun.