Avgiften för simskola är 300 kronor per barn och 600 kronor per barn från annan kommun.

Maxtaxa på 600 kronor för familj med barn bosatta i Högsby kommun*.

Barn som har växelvis boende hos vårdnadshavare i Högsby kommun respektive annan kommun anses bosatta i Högsby kommun vad avser taxan för kulturbruket.