Direktionen består av åtta ledamöter och lika många ersättare och har som regel elva ordinarie sammanträden per år.

Hultsfreds kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare. Högsby kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare.

Sammanträdena sker i huvudsak varannan gång i respektive medlemskommun.

Ledamöter

 • (S) Magnus Gabrielsson, Högsby kommun
 • (C) Mahmoud Al Mokdad, Högsby kommun
 • (M) Anders Svensson, Högsby kommun
 • (SD) Alf Adolfsson, Högsby kommun
 • (C) Ulf Borg, Hultsfreds kommun
 • (S) Tomas Söreling, Hultsfreds kommun
 • (M) Johan Svensson, Hultsfreds kommun
 • (KD) Folke Pleijert, Hultsfreds kommun

Ersättare

 • (S) Jonas Erlandsson, Högsby kommun
 • (C) Per Gröön, Högsby kommun
 • (M) Wilhelm Alström, Högsby kommun
 • (SD) Stephan Svaleng, Högsby kommun
 • (C) Fredric Svensson, Hultsfreds kommun
 • (S) Lena Hasting, Hultsfreds kommun
 • (S) Tomas Lockström, Hultsfreds kommun
 • (KD) Anders Andersson, Hultsfreds kommun

Ordförande: Johan Svensson (M)

Vice ordförande: Magnus Gabrielsson (S)