Direktionen består av åtta ledamöter och lika många ersättare och har som regel elva ordinarie sammanträden per år.

Hultsfreds kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare. Högsby kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare.

Sammanträdena sker i huvudsak varannan gång i respektive medlemskommun.

Ledamöter

 • (M) Anders Svensson, Högsby kommun
 • (C) Mahmoud Al Mokdad, Högsby kommun
 • (S) Magnus Gabrielsson, Högsby kommun
 • (SD) Jan-Erik Ek, Högsby kommun
 • (M) Johan Svensson, Hultsfred kommun
 • (C) Fredric Svensson, Hultsfred kommun
 • (KD) Åke Nilsson, Hultsfred kommun
 • (S) Tomas Söreling, Hultsfred kommun

Ersättare

 • (M) Wilhelm Alström, Högsby kommun
 • (C) Per Gröön, Högsby kommun
 • (S) Jonas Erlandsson, Högsby kommun
 • (SD) Alf Adolfsson, Högsby kommun
 • (M) Marianne Vifell Water, Hultsfreds kommun
 • (C) Ulf Borg, Hultsfreds kommun
 • (S) Mattias Wärnsberg, Hultsfreds kommun
 • (S) Nermina Mizimovic, Hultsfreds kommun

Ordförande: Anders Svensson

Vice Ordförande: Johan Svensson