Kommunkansliet som sitter i kommunhuset svarar för service till den politiska organisationen samt samordning av verksamheterna.

Vi som arbetar här är:

Anders Johansson
Kommunchef
Tel: 0491-29102
Kontakta Anders Johansson

Agneta Rodriguez
Kommunsekreterare
Tel: 0491-29104
Kontakta Agneta Rodriguez

Åsa Petersson
Kommunikatör
Tel: 0491-29103
Kontakta Åsa Petersson

Fredrik Sandqvist
Kris- och beredskapssamordnare
Tel: 0499-17200
E-post: fredrik.sandqvist@hogsby.se 

Synpunkter och klagomål