Kommunkansliet som sitter i kommunhuset svarar för service till den politiska organisationen samt samordning av verksamheterna.

Synpunkter och klagomål