Myndighetsnämnden ska verka för en långsiktig samhällsutveckling i överensstämmelse med de svenska miljömålen och lokala hållbarhetsmål. Nämnden ska även verka för att skydda människors hälsa, egendom och miljö mot skador.

Kontakt och öppettider för Miljö- och byggkontoret

Kontoret nås enklast via telefon, måndag till torsdag 08.00–16.00 samt fredag 08.00-15.00. Kommunens växel har telefonnummer 0491–290 00. 

Du kan också kontakta Miljö- och byggkontorets administratör direkt på telefonnummer 0491–291 90.