Myndighetsnämnden ska verka för en långsiktig samhällsutveckling i överensstämmelse med de svenska miljömålen och lokala hållbarhetsmål. Nämnden ska även verka för att skydda människors hälsa, egendom och miljö mot skador.