Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och kostnader. En ofullständig grundskoleutbildning ger små möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära utanförskap och lidande.

Källa: Skolverket

För det mesta är skoltiden en rolig tid, men någon gång kan det kännas jobbigt. För de flesta varierar det. Om barnet eller ungdomen tycker att något är jobbigt och inte trivs i skolan är det bra att prata med någon om det för att kunna hitta en lösning exempelvis klasslärare/mentor, rektor eller Elevhälsan på skolan.

Här kan du läsa mer

Kontakta oss

Elevhälsan