Vi arbetar med att:

  • stärka och stimulera varje arbetslös individ så att denne så snabbt som möjligt kan komma ut i egen försörjning, antingen genom arbete eller genom studier.
  • ge tillfällig sysselsättning, praktik åt arbetslösa som inte har eller kan få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
  • maximera samverkan med arbetsförmedlingen som har det yttersta ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna så att tillgängliga arbetsmarknadsresurser används på ett effektivt sätt.

Den som har sysselsättning hos oss kan få arbeta med att:

  • Tvätta åt hemtjänstens pensionärer och en del åt Kyrkvägen (Fagerhult) och Kvillgården.
  • Tvätta och rekonditionera kommunens bilar. Dessutom sköter vi servicetider, bokning av reparationer, besiktning, med mera.
  • Producera textilier genom insamling, sortering och klassificering av biståndsmaterial och second hand. Detta arbete sker genom samarbete och avtal med Humanbridge.
  • Köra ut mat från köket på Fröviskolan till ytterskolorna samt äldreboenden.
  • Behovsanpassade arbetsuppgifter för individuell arbetsträning.