Saknar du behörighet till gymnasiet eller behöver förbättra dina språkkunskaper inför kommande studier? Varmt välkommen till Introduktionsprogrammen! Här anpassar vi studierna efter din förmåga. 

Språkintroduktion 

Språkintroduktionen är till för dig som nyligen anlänt till Sverige. Här är det fokus på språkutbildning för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. 

Yrkesintroduktion 

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. 

Individuellt alternativ 

Individuellt alternativ förbereder dig som elev till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.