Normer och värden:

Vi ingår i Tallåsskolans likabehandlingsplan.

På fritids jobbar vi med allas rättigheter att få vara med och bli lyssnade till, och sin rätt till att säga sin åsikt. Allas lika värde.

Kunskap:

Vi utgår från läroplan för fritidshemmet. Och vi fortsätter ofta på skolans uppdrag. En stor del av vårt lärande är i språk och kommunikation.

Elevens ansvar och inflytande:

På vårt fritids har vi kontinuerligt fritidsråd samt varje dag vid mellanmålet erbjuds dagens verksamhet och så får barnen välja vad de ska göra. Vi har som mål att försöka tillmötesgå elevernas önskemål.

Skola och hem:

Vi har information vid lämning och hämtning, skriftligt på dörren, genom Infomentor och sms. Vi sätter upp barnens alster till beskådning.

Övergångar och samverkan:

Vi har fritidshemmet i skolans lokaler så samarbetet blir naturligt. Fritidspersonalen är inne som resurs i de olika klasserna samt att vi är med eller har hand om puls och idrott i åk F-3.

På våren är vi ofta med vid överlämningssamtal från förskolan.

Skola och omvärlden:

På fritids diskuteras ofta vad som händer till exempel olika sporter, föreningsliv och saker som barnen möter på tv och film.

På loven åker vi ofta på utflykter till exempel till ishallen, Aboda klint, bio och olika matställen.

Personalen på Kotten