Kansli

Richard Gustafsson
Kommunchef
Tel: 010-356 50 15
Kontakta Richard Gustafsson
Agneta Rodriguez
Kommunsekreterare
Tel: 010-356 50 16
Kontakta Agneta Rodriguez
Hanna Jerlmark
Utvecklings- och digitaliseringsstrateg
Tel: 010-356 50 20
Kontakta Hanna Jerlmark
Nathalie Gunnarsson
Informationsäkerhetssamordnare
Tel: 010-356 50 19
Kontakta Nathalie Gunnarsson
Michael Sördal
Säkerhetssamordnare
Tel: 010-356 50 18
Kontakta Michael Sördal

Webbutveckling av Novitell AB