Bevattningsförbudet i Björkshult och Grönskåra upphävs från och med den 6 oktober 2023

Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Kansli

Richard Gustafsson
Kommunchef
Tel: 0491-29102
Kontakta Richard Gustafsson
Agneta Rodriguez
Kommunsekreterare
Tel: 0491-29104
Kontakta Agneta Rodriguez
Hanna Jerlmark
Utvecklings- och digitaliseringsstrateg
Tel: 0491-29115
Kontakta Hanna Jerlmark
Nathalie Gunnarsson
Informationsäkerhetssamordnare
Tel: 0491-29137
Kontakta Nathalie Gunnarsson
Michael Sördal
Säkerhetssamordnare
Tel: 0491-29114
Kontakta Michael Sördal
Åsa Petersson
Kommunikatör
Tel: 0491-29103
Kontakta Åsa Petersson

Webbutveckling av Novitell AB