Folkhälsoarbetet syfte är att skapa förutsättningar för att främja, förebygga och bevara folkhälsan i Högsby kommun. Det sker i samverkan mellan kommunens olika verksamheter som skola, socialtjänst, miljö, arbetsmarknad, kultur och fritid samt polis, landstinget, trossamfund och föreningar. 

I Högsby fungerar Kommunledningsutskottet som Folkhälsoråd. Kommunledningen är ledningsgrupp för arbetet och tjänstemän från olika verksamheter genomför arbetet. Samordningen av folkhälsoarbetet sker av folkhälsosamordnare.