Du är inte ensam. Du och dina anhöriga har rätt till hjälp.

Vi erbjuder enskild öppenvårdsbehandling för vuxna, ungdomar och barn. Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria.