Initiativet ”En vecka fri från våld” är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Under ”En vecka fri från våld” inträffar även Orange Day – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november. 

Illustration av en hand och texten Ett Kalmar län fritt från våld.

"Ett Kalmar län fritt från våld" är ett arbete som sker inom ramen för den regionala handlingsplan som finns i Kalmar län. Arbetet pågår under hela året men länsstyrelsen uppmärksammar det särskilt i samband med ”En vecka fri från våld”.

Läs mer på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats