2022-02-11:

Information till besökande på SÄBO/LSS:

  • Vi vill att ni fortfarande inte kommer för många besökande samtidigt.
  • Besök ska ske i den boendes lägenhet.
  • Om vädret tillåter vistas gärna utomhus.
  • Vid besöket ska visir alltid användas. Detta tillhandahålls från personalen i samband med att ni kommer till besöket.
  • Det är möjligt att ta med er anhörige/närstående hem eller på en utflykt. I anslutning till besök utanför hemmet är det fortsatt viktigt att iaktta de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smittspridning; hålla avstånd, god handhygien samt vara uppmärksam på eventuella symtom.
  • Efter besök utanför hemmet krävs ingen restriktivitet i den egna lägenheten.
  • Vid osäkerhet eller frågor, kontakta gärna ansvarig chef för boendet.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att: Hålla avstånd och ta ett personligt ansvar när det gäller att skydda våra äldre.
  • Har du förkylningsliknande symtom – stanna hemma.

Tack för att du visar hänsyn!

/Axel Jonsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska, Högsby kommun