2022-09-02:

Besöksrekommendationer i SÄBO/LSS

Besök till omsorgstagare är av stor vikt för deras välmående och ska i möjligaste mån underlättas. Besöken ska dock fortsatt ske på ett smittsäkert sätt. Besökaren ska vara symtomfri och hålla avstånd till andra omsorgstagare.

Vid osäkerhet eller frågor, kontakta gärna ansvarig chef för boendet.

/Elin Backenius, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Högsby kommun