Vi hanterar också vattendistribution, avloppsrening och sköter om kommunala samt enskilda vägar och bidrar till fritidsverksamhet. Tillsammans med våra invånare, föreningar, församlingar, företagare och alla som vill kommunen väl, kommer vi att fortsätta arbetet med att göra kommunen ännu bättre. Välkommen du också!

Här hittar du allmän information om Högsby kommun till exempel fakta om kommunen, skattesats, taxor och avgifter och information om borgerlig vigsel.

I dagstidningen Oskarshamns-Tidningen samt månadstidningen Innehåll, publiceras ibland aktuell information från kommunen. Det kan till exempel handla om information om sophämtning eller kallelser.