Läsåret 2021/2022

 • Höstterminen: 23 augusti - 22 december 2021
 • Vårterminen: 12 januari - 17 juni 2022

Lovdagar

 • 20 september 2021
 • 1 november – 5 november (vecka 44) 2021
 • 30 november 2021
 • 10-11 januari 2022
 • 21 februari – 25 februari (vecka 8) 2022
 • 18 mars 2022
 • 18 april - 22 april (vecka 16) 2022
 • 18 maj 2022
 • 27 maj 2022

Elevernas skolår: 178 skoldagar

Läsåret 2022/2023

 • Höstterminen: 22 augusti - 22 december 2022
 • Vårterminen: 9 januari - 16 juni 2023

Lovdagar

 • 19 september 2022
 • 31 oktober – 4 november (vecka 44) 2022
 • 30 november 2022
 • 9 januari 2023
 • 20 februari – 24 februari (vecka 8) 2023
 • 17 mars 2023
 • 7 april 2023 helgdag
 • 10 april - 14 april (vecka 15) 2023
 • 1 maj 2023 helgdag
 • 9 maj 2023
 • 18 - 19 maj 2023 (helgdag samt klämdag)
 • 5 – 6 juni 2023 (klämdag samt helgdag)

Elevernas skolår: 178 skoldagar

Lärares arbetsår - Läsåret 2021/2022, 194 arbetsdagar

 • Hösttermin 16 augusti till 22 december 2021
 • Vårtermin 10 januari till 27 juni 2022

Höstterminen: 16 augusti-22 december 2021

Skol- och kompetensutvecklingsdagar

 • 16-20 augusti 2021
 • 20 september 2021/även stängningsdag
 • 30 november 2021

Lov

1 november-5 november (vecka 44) 2021

Vårterminen: 10 januari- 27 juni 2022

Skol- och kompetensutvecklingsdagar

 • 10-11 januari 2022
 • 18 mars 2022
 • 18 maj 2022/även stängningsdag
 • 20-27 juni 2022

Lov

 • 21 februari-25 februari (vecka 8) 2022
 • 18 april-22 april (vecka 16) 2022
 • 27 maj 2022                  

Lärares arbetsår - Läsåret 2022/2023, 194 arbetsdagar

 • Hösttermin 15 augusti till 22 december 2022
 • Vårtermin 9 januari till 27 juni 2023

Höstterminen: 15 augusti-22 december 2022

Skol- och kompetensutvecklingsdagar

 • 15 - 19 augusti 2022
 • 19 september 2022/även stängningsdag
 • 30 november 2022

Lov

31 oktober-4 november (vecka 44) 2022

Vårterminen: 9 januari- 27 juni 2023

Skol- och kompetensutvecklingsdagar

 • 9 januari 2023
 • 17 mars 2023
 • 9 maj 2023/även stängningsdag
 • 19-27 juni 2023

Lov

 • 20 februari-24 februari (vecka 8) 2023
 • 7 april 2023 helgdag
 • 10 april-14 april (vecka 15) 2023
 • 18 - 19 maj 2023 (helgdag samt klämdag)
 • 5 - 6 juni 2023 (klämdag samt helgdag)