Läsåret 2021/2022

 • Höstterminen: 23 augusti - 22 december 2021
 • Vårterminen: 12 januari - 17 juni 2022

Lovdagar

 • 20 september 2021
 • 1 november – 5 november (vecka 44) 2021
 • 30 november 2021
 • 10-11 januari 2022
 • 21 februari – 25 februari (vecka 8) 2022
 • 18 mars 2022
 • 18 april - 22 april (vecka 16) 2022
 • 18 maj 2022
 • 27 maj 2022

Elevernas skolår: 178 skoldagar

Lärares arbetsår - Läsåret 2021/2022, 194 arbetsdagar

 • Hösttermin 16 augusti till 22 december 2021
 • Vårtermin 10 januari till 27 juni 2022

Höstterminen: 16 augusti-22 december 2021

Skol- och kompetensutvecklingsdagar

 • 16-20 augusti 2021
 • 20 september 2021/även stängningsdag
 • 30 november 2021

Lov

1 november-5 november (vecka 44) 2021

Vårterminen: 10 januari- 27 juni 2022

Skol- och Kompetensutvecklingsdagar

 • 10-11 januari 2022
 • 18 mars 2022
 • 18 maj 2022/även stängningsdag
 • 20-27 juni 2022

Lov

 • 21 februari-25 februari (vecka 8) 2022
 • 18 april-22 april (vecka 16) 2022
 • 27 maj 2022