Dagen startade med lunch för särskilt inbjudna gäster, därefter hölls tal av bland annat kommunchef Anders Johansson och före detta kommunalråd Nils-Erik Gustafsson. Det gjordes en historisk återinvigning av Tingshuset á la 1917 och dramatiserades av bland annat Kalmar läns museum.

Under dagen bjöds det på tårta och underhållning för allmänheten i Tingshusparken samt guidade turer inne i kommunhuset. Minnesplattan avtäcktes, minnesbroscher delades ut och det fanns möjlighet att fotograferas i tidstypiska sekelskifteskläder.

Ett antiktält fanns uppsatt där antikexperten Peder Lamm värderade och informerade om sekelskiftesföremål som besökare fick ta med sig. Kvällen avslutades med kommunfullmäktigesammanträde.

Vimpel med texten: 100 år Högsby Kommunhus 1917 - 2017

Högsby kommunhus – före detta tingshus för Aspelands- och Handbörds domsaga

Tomten för tingshusbygget avsöndrades 1914 från kyrkoherdebostället Högsholm nr 1. De gamla kyrkstallar som stod på platsen utmed landsvägen revs men ett av dem flyttades till järnvägsstationen.

Huset var ritat av dåvarande stadsarkitekten i Kalmar, J Fredrik Olson. Huset byggdes 1917 med rött tegel på granitsockel i den tidens nationalromantiska stil. Byggmästare var Karl Pettersson, Högsby och Nils Andersson, Ruda. Byggnadskostnaden blev 85 000 kr. Inredningen och möblerna i mörk ek tillverkades i Frövi Möbelfabrik. Tingshuset invigdes i samband med första rättegångsdagen vid hösttinget den 24 september 1917.

På nedre våningen fanns förutom själva tingssalen sammanträdesrum för "nämnden" samt kontorsrum för domare, åklagare och försvarare samt arkiv. 1 byggnadens östra gavel fanns även två rum och kök för tingshusvaktmästaren.

Mellanvåningen var bostad för häradshövdingen (domaren). Salongen var försedd med parkettgolv av ek. Tredje våningen var inredd med enkelrum för notarien och länsman. Dessutom fanns där fyra sovrum för de tjänstgörande nämndemän som önskade övernatta.

I källaren fanns fyra arrester och vaktrum som utgjorde rannsakningshäkte i de fall då rättegången drog ut över flera dagar. Det fanns även en fånggård innanför järnstaket i anslutning till arresten.

Den uthusbyggnad som idag används som garage var tingshusstall och inrymde 19 stallplatser, vagnskjul och avträde.

Fram till 1965 var Högsby kansliort och bostadsort för häradshövdingen, men efter sammanslagning med Oskarshamns rådhusrätt beslutades att domsagan skulle ha sitt huvudsäte i Oskarshamn. Som tingsplats fungerade huset i Högsby fram till och med 1970.

1965 köpte Högsby kommun huset av "tingshusbyggnadsskyldige" för 205 000 kronor. Mellan åren 1968 och 1970 började byggnaden användas som kommunhus.

Huset har byggts om och upprustats i omgångar. Idag är det arbetsplats för cirka 45 personer.

Kommunhuset i Högsby. Foto: Jens Gustafsson

Foto: Jens Gustafsson