Arbete och näringsliv

William Vitikainen
Chef kommunledningskontoret
Tel: 0491-29115
Kontakta William Vitikainen
Liza Furuskog
Näringsliv/Arbetsmarknadssamordnare
Tel: 0491-29166
Kontakta Liza Furuskog
Gudrun Einefors
Projektledare
Tel: 072-233 02 77
Kontakta Gudrun Einefors
Ewa Törnvall
Administratör
Tel: 0491-29243
Kontakta Ewa Törnvall
Torbjörn Carlreus
Arbetsmarknadssekreterare
Tel: 0491-29156
Kontakta Torbjörn Carlreus
Michael Fransson
Arbetsmarknadssamordnare
Tel: 0491-29328
Kontakta Michael Fransson
Muntaser Ibrahim
Språkstöd/Projektmedarbetare
Tel: 0491-29392
Kontakta Muntaser Ibrahim

Webbutveckling av Novitell AB