De allmänna valen ordnas på nationell, regional och lokal nivå. Val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

Valsystemet

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val är år 2026.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val kommer att äga rum år 2024.

Läs mer hos Valmyndigheten