Telefon: 0491-281 20, 070-586 05 17

Gatuadress: Skvadronvägen

Postort: 579 92 Högsby

E-post: staby.gardshotell@hogsby.net

Webbsida: 

www.stabygarden.se