Kommunal förskola finns i Berga, Fagerhult, Fågelfors, Högsby och Långemåla.

Fristående förskola och pedagogisk verksamhet finns i Ruda och Högsby.

Förskoleklass i anslutning till grundskola och fritidshem finns i Berga, Fagerhult, Fågelfors, Högsby och Ruda.

Grundskola åk 1-5 finns i Fagerhult och Fågelfors. Åk 1-3 finns i Berga och Ruda. I Högsby finns grundskola åk 1-9.

Fritidshem i anslutning till grundskola finns i Berga, Fagerhult, Fågelfors, Högsby och Ruda. 

I kommunen finns Högsby Lärcenter.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att välja valfri förskola/grundskola inom Högsby kommun. Vissa begränsningar finns dock. Kontakta respektive rektor för verksamheten på den ort i kommunen du önskar placering.

Är du vårdnadshavare till ett barn med särskilda behov som till exempel medicinska, kontakta respektive rektor för verksamheten på den ort i kommunen du önskar placering.

Barn- och utbildning, Rektorsexpeditionen
Fröviskolan
Frövivägen 3B 
579 32 Högsby 

Information om specialskolor

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats