Har du frågor kring användningen av den grafiska profilen, kontakta kommunens kommunikatör.