Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige.

Kommunens förtroendevalda revisorer 2019-2022:

  • (M) Lars Axetun
  • (C) Anders Ek
  • (S) Margareta Johansson
  • (S) Mats Persson
  • (-) 

Ordförande: Margareta Johansson

Vice ordförande: Lars Axetun