Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige.

Kommunens förtroendevalda revisorer 2023-2026:

  • (S) Margareta Lundgren-Johansson
  • (C) Anders Ek
  • (M) Lars Axetun
  • (SD) Ulf Karlsson 
  • (KD) Sven-Allan Törnqvist

Ordförande: Lars Axetun (M)

Vice ordförande: Margareta Lundgren-Johansson (S)