Kommunrevisorerna är valda av kommunfullmäktige.

Kommunens förtroendevalda revisorer 2019-2022:

(M) Lars Axetun
(C) Anders Ek
(S) Margareta Johansson
(S) Mats Persson
(-) Björn Bäckström

Ordförande: Margareta Johansson
Vice ordförande: Lars Axetun

Granskningar 2020

Granskningar 2019

Granskningar 2018

Granskningar 2017

Granskningar 2016

Granskningar 2015

Granskningar 2014

Granskningar 2013

Granskningar 2012

Granskningar 2011