Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Granskningar 2012

Granskning av kommunala insatser för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd

På uppdrag av oss har de kommunala insatserna för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd granskats av PwC. Vi instämmer i den revisionella bedömningen.

 

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av resurser och resursutnyttjande inom grundskolan

På uppdrag av oss har styrning, uppföljning och kontroll av resurser och resursutnyttjande inom grundskolan granskats av PwC. Vi instämmer i den revisionella bedömningen.

Webbutveckling av Novitell AB