Avgiften för kulturbruket är 400 kronor per termin eller kurs för invånare i kommunen. Deltagare från annan kommun betalar 600 kronor per termin eller kurs, i mån av plats.

Maxtaxa på 800 kronor per familj, och då gäller max två aktiviteter per termin och barn. Gäller endast boende i Högsby kommun*.

Instrumenthyra: 300 kronor per termin och instrument vid hyra av Kulturbrukets egna instrument.

Barn som har växelvis boende hos vårdnadshavare i Högsby kommun respektive annan kommun anses bosatta i Högsby kommun vad avser taxan för kulturbruket.