Maxtaxa på 700 kr per familj, max två aktiviteter per termin och barn. Första terminen för nya elever att ”prova på” är gratis.