För mer information, kontakta fritidshandläggaren på telefon 0491-292 90.

Läs mer om Kulturbruket