Det finns även ansökningsblanketter i väntrummet på Individ- och familjeomsorgen.