Kansli

Bodil Gustafsson
Skolchef
Tel: 0491-29201
Kontakta Bodil Gustafsson
Josefin Danielsson
Utvecklingsstrateg
Tel: 0491-29050
Kontakta Josefin Danielsson
Elin Stenfelt
Skoladministratör
Tel: 0491-29225
Kontakta Elin Stenfelt
Jacqueline Kuster
Skoladministratör
Tel: 0491-29218
Kontakta Jacqueline Kuster
Susanne Björk
Handläggare inom barnomsorgen
Tel: 0491-29232
Kontakta Susanne Björk

Fröviskolan årskurs 7-9, Högsby

Ansvarar för grundskola åk 7-9

Åsa Norrsén
Rektor
Tel: 0491-29247
Kontakta Åsa Norrsén
Ellen Bronkhorst
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0491-29205
Kontakta Ellen Bronkhorst

Fröviskolan, Högsby årskurs F-6

Ansvarar för förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem

Berga-Fagerhult-Fågelfors årskurs F-6

Ansvarar för förskoleklass, grundskola, åk 1-6 samt fritidshem

Roger Petersson
Rektor
Tel: 0491-29228
Kontakta Roger Petersson

Mottagningsenheten Berga-Skyttebo-Ruda skola

Thomas Hall
Rektor
Tel: 0491-29224
Kontakta Thomas Hall

Barnomsorg

Ansvarar för samtliga förskolor och dagbarnvårdare

Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Högsby Utbildningscenter (Gymnasium)

Christina Henriksson
Rektor (Högsby Utbildningscenter och vuxenutbildning)
Tel: 0491-29352
Kontakta Christina Henriksson
Jenny Ramsner Joelsson
Rektor (Introduktionsprogrammen)
Tel: 0491-29353
Kontakta Jenny Ramsner Joelsson
Ann Johansson
Administratör
Tel: 0491-29350
Kontakta Ann Johansson

Elevhälsan

Charlotte Lindgren är kontaktperson för särskolefrågor i kommunen.

Charlotte Lindgren
Chef för elevhälsan
Tel: 0491-29216
Kontakta Charlotte Lindgren
Josefin Boman
Kurator
Tel: 0491-29445
Kontakta Josefin Boman
Åsa Sjöberg
Kurator
Tel: 0491-29430
Kontakta Åsa Sjöberg
Marie Bergquist
Skolsköterska
Tel: 0491-29238
Kontakta Marie Bergquist
Anna Nordstrand
Skolsköterska
Tel: 0491-29215
Kontakta Anna Nordstrand
Anneli Andersson
Specialpedagog
Tel: 0491-29217
Kontakta Anneli Andersson
Ann Håkansson
Specialpedagog
Tel: 0491-29343
Kontakta Ann Håkansson
Henrik Ramklint
Specialpedagog
Tel: 0491-29271
Kontakta Henrik Ramklint
Anna Robbertte
Specialpedagog
Tel: 0491-29431
Kontakta Anna Robbertte

Webbutveckling av Novitell AB