Vi lägger stor vikt vid att både föräldrar och barn ska känna sig trygga och välkomna på förskolan.  Alla barn ska bli sedda och bekräftade för den de är och ges möjlighet att utveckla en god självkänsla samt sin förmåga att respektera och värna om andra.

Vi har inställningen att alla barn är kompetenta. Detta innebär att pedagogerna visar stor tilltro till barnens förmågor och kunskaper.  Utbildningen erbjuder barnen goda möjligheter att vara delaktiga och påverka sin vardag, sitt lärande och sin utveckling utifrån sina individuella förutsättningar.

Utbildningen utformas utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18 och våra prioriterade utvecklingsområden är matematik, hållbar utveckling, språk och normer och värden.

Inom området språk arbetar vi alltid med Bornholmsmodellen, Fonomix och TAKK: 

Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Förskolan Lillebo
Odensvivägen
579 33 Högsby

E-post: lillebo@skolan.hogsby.se

Telefon: 

  • Avdelning Regnbågen: 0491-291 91
  • Avdelning Bullerbyn: 0491-291 80
  • Avdelning Kullerbyttan: 0491-291 92
  • Avdelning Solgläntan: 0491-291 82