Vi lägger stor vikt vid att både vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga och välkomna på förskolan. Alla barn ska bli sedda, lyssnade på och att få komma till tals. Barnen blir bekräftade för den de är och ges möjlighet att utveckla en god självkänsla samt sin förmåga att respektera och värna om andra. Pedagogerna är aktiva, närvarande och lyhörda i sitt förhållningssätt till barnen.  

Vi arbetar efter Barnkonventionen, allas lika rättigheter och vår förskola är HBTQ+ diplomerad.

Vi har inställningen att alla barn är kompetenta. Detta innebär att pedagogerna visar stor tilltro till barnens förmågor och kunskaper. Utbildningen erbjuder barnen goda möjligheter att vara delaktiga och påverka sin vardag, sitt lärande och sin utveckling utifrån sina individuella förutsättningar.

Utbildningen utformas utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18 och våra prioriterade utvecklingsområden är matematik, hållbar utveckling, språk, normer och värden samt IKT. Digitala verktyg så som Ipad, smartboard, Blueboot, mikroskåpägg och ”pratplattor” finns tillgängliga att arbeta med för att göra barnen till aktiva producenter. Vi arbetar också mycket med rörelse och skapande.

Vi arbetar språk- och kunskapsutvecklande (SKUA). Vi arbetar med Bornholmsmodellen och TAKK. Barnen möter flera språksamlingar varje vecka hos oss.

Vi prioriterar utevistelsen och anser att den leken har stor betydelse för barnens utveckling. Den främjar ett lustfyllt lärande.

Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Förskolan Lillebo
Odensvivägen
579 33 Högsby

E-post: lillebo@skolan.hogsby.se

Telefon: 

  • Avdelning Regnbågen: 010-356 54 07
  • Avdelning Bullerbyn: 010-356 54 05
  • Avdelning Kullerbyttan: 010-356 54 08
  • Avdelning Solgläntan: 010-356 54 06