Här finns också information om LSS-verksamheten. 

Läs om omsorg och stöd

Synpunkter om vård och omsorg