Det ideella föreningslivet i kulturen finns inom flera områden, förutom hembygdsföreningar, byalag och samhällsföreningar finns också föreningar inom film, konst, teater och museiverksamhet.

För våra barn och ungdomar har vi Kulturbruket med musik och dans. Samverkan i kulturverksamheten sker ofta med våra studieförbund.

Kyrkstenarna i Berga. Foto: Jens Gustafsson.

Våra fem hembygdsföreningar gör betydelsefulla insatser för kulturarvet, samt värnar om äldre hantverk, företeelser och kulturmiljöer. De har också ett gott och nära samarbete med kommunens skolor.

Våra kulturföreningar gör flera arrangemang under året. Högsby bibliotek gör många kulturarrangemang i egen regi och tillsammans med studieförbund och föreningar.

Foto: Jens Gustafsson