FAKTA:
Telefonnummer : 070-566 24 88
Gatuadress Bruksgatan 65
Postort 570 75 Fågelfors
Webbsida  http://fagelforswardshus.se
Facebook: Fågelfors Wärdshus