Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Granskningar 2014

Granskningsrapport tillämpning av offentlighetsprincipen, HEAB

Granskningsrapport tillämpning av offentlighetsprincipen, HBAB

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av delårsbokslut 2014, Högsby kommun

Granskningsrapport delårsrapport 2014, Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Webbutveckling av Novitell AB