Brandstationerna i Högsby och Fagerhult finns kvar, och du som bor eller verkar i kommunen kan känna dig trygg med att räddningstjänsten kommer fortsätta fungera.

Samma utförare av brandskyddskontroll och sotning gäller som tidigare.

Varför bildas ett räddningsförbund?

De senaste åren har det ställts allt högre krav på den kommunala räddningstjänsten. Oron i omvärlden och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ökar också behovet av samverkan mellan räddningstjänsterna. Vi ser dessutom att kraven och utmaningarna kommer öka framöver. Efter ett par års utredningsarbete beslutade de nio kommunernas kommunfullmäktige under våren 2022 att det skulle bildas ett gemensamt räddningstjänstförbund.

Hur kommer förbundsbildningen påverka medlemskommunerna?

För de kommuner som idag har sin räddningstjänst organiserad i ett förbund (Emmaboda-Torsås och Borgholm-Mörbylånga) blir det formellt sett samma upplägg, där räddningstjänsten är en egen myndighet som inte är en del av kommunen

För de kommuner som idag har sin räddningstjänst inom kommunen, däribland Högsby kommun, blir det en större skillnad att gå in i ett förbund. För dessa kommuner kommer räddningstjänsten inte längre vara en del av kommunen med allt vad det innebär, för till exempel fakturor, verksamhetssystem, medarbetare med mera.

Operativt kommer dock ingen förändring märkas eftersom det operativa ledningssystemet redan är uppbyggt utefter det blivande förbundets geografi, där kommunernas räddningstjänster leds från larmcentralen i Kalmar.

Förbundet kommer också att ha en ny webbplats: www.rtso.se som driftsätts vid årsskiftet.

Mer information om Räddningstjänsten Sydost finns på Mönsterås kommuns webbplats