2020-10-22

Välkomna till Öppna förskolan Pusselbiten, Familjecentralen

Välkomna till Öppna förskolan Pusselbiten, Familjecentralen
Dr Mobergers väg 16, Högsby
Här kan du läsa vilken verksamhet öppna förskolan erbjuder from v 44.

2020-10-21

Coronaviruset – här hittar du information

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Högsby kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

2020-10-21

Kulturmåndag om kost och biodling

Alexandra De Paoli besöker Högsby kommunbibliotek den 2 november klockan 18.30 och berättar om biprodukter i folktro och modern forskning.
Läs mer om evenemanget och föranmäl dig

2020-10-21

Ingen alkohol till unga

Har du en tonåring hemma? Så här inför det kommande höstlovet vill vi påminna om att det är viktigt att sätta gränser när det gäller alkohol. Du som är vuxen bör visa intresse inför tonåringens planer och uppmuntra din tonåring att våga berätta om det sker något oförutsett. Att förse minderåriga med alkohol är langning och det är förbjudet. Vi samarbetar med Länsstyrelsen inför höstlovet.
Läs mer på #hejdåalkoholskador och tänkom.nu

2020-10-20

Första spadtag i Fagerhult

Måndag den 26 oktober klockan 13.30 tar den kooperativa hyresgästföreningen Emådalens Trygga Hem första spadtag för 18 nya särskilt boende-lägenheter i Fagerhult.
Läs mer om Första spadtag i Fagerhult

2020-10-20

Dags för uppstart av rörläggarlaget!

Nu drar ÖSK:s nya projekt Rörläggarlag igång. Åtta nya medarbetare har rekryterats som nu startar sin treåriga utbildning i rörläggarteknik.

2020-10-16

Smittspårning i Högsby

Uppdaterat 2020-10-16:
Smittspårningen fortgår, alla brukare på aktuellt boende är testade negativt. Det finns en positivt testad personal utan symtom. Denna personal är inte i tjänst. Resultat av samtliga testade är inte klar förrän i slutet av nästa vecka.

2020-10-13

E-tjänst för återansökan av ekonomiskt bistånd

För dig som söker ekonomiskt bistånd: Nu är den nya och förbättrade e-tjänsten för återansökan igång. Detta innebär att du som redan är aktuell på enheten för ekonomiskt bistånd kan göra ansökan genom att logga in med bank-id via Mina sidor

2020-10-12

Livsmedelsupphandlingar klara för sex kommuner i norra Kalmar län med avtalsstart december 2020

Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommuner har tillsammans handlat upp livsmedel för de kommande fyra åren med avtalsstart 1 december 2020. Inköpscentralen i norra Kalmar län och kostcheferna i kommunerna har tillsammans arbetat med upphandlingarna och nu är avtalen klara.

2020-10-07

Älgjakten och näringslivsmiddagen är inställd

Årets älgjakt med efterföljande näringslivsmiddag är inställd på grund av corona-pandemin.

/Högsby kommun och Företagarna, Högsby

2020-10-06

Bevattningsförbudet upphävt

Från den 6 oktober 2020 har bevattningsförbudet upphävts i Hultsfreds och Högsby kommuner. Grundvattennivåerna är dock fortsatt låga och under de normala, så det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet även i fortsättningen.

Läs mer hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK

2020-10-06

Kulturmåndag med feelgood

Den 12 oktober på Högsby kommunbibliotek blir det föredrag och boktips med Maria Nilsson från Linnéuniversitetet. 

Läs mer om kulturmåndagen och föranmäl dig

2020-10-02

Underrättelse om granskning

Kommunen beslutade 2017-12-14, KSD § 92, att inleda arbete med att ta fram ny detaljplan för trafiklösning för Lantmätaregatan under våren 2018. Planförslaget var föremål för samråd under andra kvartalet 2020. Inkomna synpunkter under samrådet har lett till att planförslaget har begränsats i sin omfattning. Myndighetsnämnden beslutade om granskning av planförslaget 2020-09-10, MN § 49.  

2020-10-02

Samrådsinbjudan

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-12, KU § 56, att inleda planarbete för en utveckling av Odensvi fritidsområde. Myndighetsnämnden fattade beslut om samråd av planförslaget 2020-09-10, MN § 51.

2020-09-30

Information angående besök på Högsby kommuns äldreboenden och LSS-boenden

Det tillfälliga besöksförbudet inom äldreomsorgen upphör att gälla från och med den 1 oktober 2020. Med anledning av detta vill vi förtydliga vad som gäller vid besök på Högsby kommuns äldreboenden och LSS-boenden från och med den 1 oktober 2020.

2020-09-29

Högsby ska lyftas i gemensamt projekt

Starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun är målet för ett projekt för regional utveckling mellan Region Kalmar län och Högsby kommun.

2020-09-24

Skicka in förslag på kandidater till stipendier

Kommunledningsutskottet och Myndighetsnämnden efterlyser förslag, med motiveringar, på kandidater till fyra stipendier.

2020-09-22

Information från Region Kalmar län

Rekommendationer vid sjukdom och kring provtagning för covid-19.

2020-09-15

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021. Regeringens förslag föreslås träda ikraft så snart som möjligt och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs hela pressmeddelandet från Näringsdepartementet på regeringen.se

2020-09-15

Cykla till jobbet under Europeiska trafikantveckan

Den 16–22 september är det dags för Europeiska trafikantveckan. Under trafikantveckan kommer energi- och klimatrådgivningen finnas på en cykelväg nära dig. Om du tar cykeln till jobbet och stannar till vid dem kan du vinna ett presentkort eller få en goodiebag.

Webbutveckling av Novitell AB