2020-06-05

Coronaviruset – här hittar du information

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Högsby kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

2020-06-05

Eldningsförbud i Högsby kommun

Från och med klockan 12.00 fredag den 29 maj 2020 införs eldningsförbud i Högsby kommun.

Symbol eldningsförbud
2020-06-05

Fröviskolans musikal livesänds

Scenkläder

Fröviskolans traditionella musikal 2020 kommer under rådande omständigheter att livesändas, och nås via en länk på Högsby kommuns webbplats, tisdag den 9 juni klockan 18.00. Detta betyder alltså att inga kvällsföreställningar kommer att äga rum och endast högstadiet på Fröviskolan kommer få ta del av denna musikal som publik.

2020-06-05

Idrottskul i Högsby i höst

Idrottskul är en idrottsskola för alla barn som går i årskurs 1-4 i Högsby kommun. Deltagarna får möjlighet att prova på flera idrotter under hösten 2020.

2020-06-04

Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap

Förra veckan började utbildningen för åtta nya räddningspersonal i beredskap (RIB) till räddningstjänsten i Mönsterås/Högsby. De kommer ingå i styrkan som extra brandmän fram tills de är klara med de två grundläggande utbildningarna för räddningspersonal i beredskap (GRIB 1 och GRIB 2). Utbildningarna är klara år 2021.

2020-06-04

Tonårsföräldrar – ni är viktiga nu

Det här året blev inte riktigt som vi tänkt oss. I och med Coronapandemin är både skolarbete, skolavslutningar – och inte minst studenten – förändrad för de flesta. För många kommer också sommaren att se annorlunda ut när det man planerat kanske inte går att genomföra.

2020-05-28

Ändrade öppettider på biblioteket och turistinformationen

Högsby kommunbibliotek och Högsby Turistinformation har ändrade öppettider:

  • Fredag 5 juni öppet klockan 10.00-13.00.
2020-05-26

Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg samt personlig assistans vid misstänkt covid-19

Från och med måndag 25 maj påbörjas provtagning av personal inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg samt personlig assistans vid misstänkt covid-19.

2020-05-26

Risk för ökat våld i hemmet under covid-19

En konsekvens av spridningen av Coronaviruset och insatser för att begränsa smittan är att många människor tillbringar mer tid hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en ökad risk. Våld i hemmet kommer ofta till vår kännedom genom att grannar, släktingar eller arbetskamrater varit uppmärksamma, omtänksamma och agerat.

Vi från polisen och kommunen uppmanar dig som medmänniska att kontakta oss om du tror att något barn eller vuxen blir utsatt för våld, bevittnar våld eller på annat sätt far illa.

2020-05-26

Konstkollo i sommar

Är du mellan 10 och 15 år och nyfiken på konst? Ta chansen att experimentera och laborera med olika material, tekniker och uttryck tillsammans med våra konstnärer. 

2020-05-25

Information om studenten

Studentmössa

På grund av det rådande läget med anledning av Covid-19 kommer studentfirandet i år att bli annorlunda.

2020-05-22

Behöver du hjälp att handla? Beställ hjälp hos arbetsmarknadsenheten, Svenska kyrkan eller Filadelfia i Högsby

Du som är folkbokförd i Högsby kommun, 70 år och äldre och tillhör en riskgrupp för coronaviruset har möjlighet att få hjälp av arbetsmarknadsenheten i Högsby kommun, Svenska kyrkan och Filadelfia i Högsby med att handla dagligvaror.

2020-05-13

Nu pågår krisberedskapsveckan 2020

Den 11-17 maj är det krisberedskapsveckan – en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser. Temat för årets kampanj är: När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

2020-05-12

Aktualitetsprövning av Högsby kommuns översiktsplan

Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. En remiss har genomförts under fjärde kvartalet 2019. Den har sammanställts och ett ställningstagande av översiktsplanens aktualitet kommer göras av kommunstyrelsen den 26 maj och sedan i kommunfullmäktige den 8 juni.

Läs mer om aktualitetsprövningen

2020-05-11

Samrådsinbjudan

Detaljplan för ny vändplan vid Lantmätaregatan, del av Hanåsa 1:14, 1:18, 1:22, 1:27 och Frövi 2:1 i Högsby samhälle, Högsby kommun, ställs ut för samråd under tiden 11 maj 2020 till 8 juni 2020.

Läs mer om samrådet

2020-05-07

Låna strömmande film via biblioteket

Låntagare på Högsby kommunbibliotek kan se tre filmer per vecka via Cineasterna.

Läs mer om Cineasterna på Högsby kommunbiblioteks webbplats

2020-05-06

Utbildning för hemtjänstpersonal

Personal från hemtjänsten i Högsby kommun deltog under förra veckan i en utbildning för att möta brukare med covid-19 i hemmet.

– Syftet med utbildningen är bland annat att minska oro hos brukare och personal, samt att fånga upp frågeställningar om hantering och logistik, berättar Rosita Bygeus, enhetschef rehab och hemtjänst.

2020-05-06

Viktig information gällande utbetalning av försörjningsstöd

Individ- och familjeomsorgen byter nu IT-system. För att fortsättningsvis få utbetalning direkt till ditt bankkonto måste ditt konto vara anmält till Swedbanks kontoregister. Du behöver inte vara kund hos Swedbank för att göra detta.

Läs mer information angående utbetalning av försörjningsstöd

2020-05-04

Information från förskolan

Med anledning av den ökade spridningen av covid-19 i vår region vidtar förskolan i Högsby kommun följande åtgärder för att begränsa smittspridningen:

Webbutveckling av Novitell AB