Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0
2022-10-03

Ny sotare

OskarshamnsSotarna är från den 1 oktober 2022 sotare i Högsby kommun.

Mer information och kontaktuppgifter

2022-10-03

Vaccinationsbuss för drop in-vaccination mot covid-19

Under oktober och början av november finns vaccinationsbussen på olika ställen runt om i länet. 

  • Fredag den 7 oktober klockan 16–19 finns vaccinationsbussen vid Coop, Järnvägsgatan 33, Högsby.
  • Onsdag den 26 oktober klockan 16–19 finns vaccinationsbussen vid Coop, Järnvägsgatan 33, Högsby.

Läs mer om vaccinationsbussen på 1177.se och se alla platser och tider 

2022-09-30

Högsby kommun söker hälsolots

Att främja hälsa genom att stärka möjligheterna för individer att hitta sammanhang att delta i och bidra till är hälsolotsens uppgift. En hälsolots verkar i mellanrummen mellan hälso- och sjukvård, myndigheter, kommunala verksamheter och civilsamhälle med fokus på att stärka förmågan till samverkan mellan aktörer och på att hjälpa individer att hitta det stöd de behöver. 

Läs mer och ansök

2022-09-26

Idag börjar Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs vecka 39 (26 september till 2 oktober i år). Årets tema är mat.

Läs mer på MSB:s webbplats om Krisberedskapsveckan

2022-09-21

Skicka in förslag på kandidater till stipendier och miljö- och byggpris

Kommunledningsutskottet efterlyser förslag med motiver­ingar på kandidater till tre sti­pendier:

  • Idrotts‐ och ungdomsle­darstipendium 2022
  • Kulturstipendium 2022
  • Föreningsstipendium 2022

Myndighetsnämnden efterly­ser förslag med motiveringar på kandidater till:

  • Miljö‐ och byggpris 2022 
2022-09-20

Välkommen på invigning av Familjecentralen

Tisdag den 11 oktober klockan 14.00–16.00 är det invigning av Familjecentralen, Dr Mobergers väg 16, Högsby.

Läs mer om invigningen

2022-09-19

Uppmärksamhetsvecka – Pride i Kalmar län 2022

Prideflagga

Den 19–25 september sätter vi tillsammans i Kalmar län fokus på HBTQI-personers rättigheter och levnadsvillkor samt samhällets normer och strukturer. 

Högsby kommun hissar prideflaggan utanför kommunhuset under veckan.

På Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats finns information om de aktiviteter som sker i länet under veckan

2022-09-19

Klimatsmarta föreläsningar

Under 2022 anordnas en serie digitala föreläsningar för att inspirera och sprida kunskap kring hållbara val i vardagen.

Föreläsningarna är digitala och kostnadsfria och är ett samarrangemang mellan energi- och klimatrådgivarna i kommunerna i Kronobergs, Blekinge och Kalmar län.

2022-09-15

Har din förening eller ditt företag någon aktivitet eller arrangemang för höstlovslediga barn och ungdomar?

Pumpa

Vi på Högsby kommun vill gärna lyfta era aktiviteter för barn och unga genom en gemensam höstlovsbroschyr. Har ni aktiviteter eller arrangemang under höstlovet, vecka 44, är ni välkomna att skicka in information om det till oss via e-post senast den 3 oktober.

2022-09-07

Prova på-dag hos räddningstjänsten i Högsby

Är du nyfiken på räddningstjänsten och brinner för att hjälpa andra? Välkommen till vår prova på-dag på brandstationen i Högsby, den 17 september klockan 10–12.

Under dagen ges möjlighet att prova på olika moment tillsammans med våra medarbetare, och de berättar vad det innebär att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Läs mer om prova på-dagen

2022-09-06

Nominera till Högsby kommuns miljö- och byggpris 2022

Känner du till någon eller några som gjort något bra, något utöver det vanliga, på bygg- eller miljöområdet? 

2022-09-06

Avstängd väg i Ruda natten 13–14 september

Infranord kommer natten 13–14 september jobba vid järnvägskorsningen i Ruda, väg 34. 

2022-09-06

Föredrag med tema: Samverkan med civilsamhälle och allmänna dialoger

Sedan 2020 pågår en pilot för utvecklingsinsatser med fokus på områden för särskilda utmaningar i samarbete mellan Region Kalmar län och Högsby kommun. Syftet är att genom metodutveckling och nära samarbete mellan region, kommun, lokala aktörer, näringsliv och civilsamhällesorganisationer få en starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor.

2022-09-01

Eldningsförbudet upphävs den 2 september klockan 12.00

Fredag den 2 september klockan 12.00 upphävs eldningsförbudet i Högsby kommun. 

2022-09-01

Underhållsarbete och vattenavstängning i Långemåla

Information från Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK:

Under vecka 36–37 kommer underhålls- och ombyggnadsarbeten i Långemåla vattenverk utföras. Detta gör att tryck- och flödesförändringar samt kortare avbrott kan förkomma under tiden som arbetet pågår. Därför uppmanas du att vara mycket sparsam med vattnet under denna period.

Måndag den 5 september 2022 kommer hela vattentillförseln till Långemåla samhälle att stängas av klockan 08–12. Tappa gärna upp behovet av dricksvatten innan dess. Missfärgning av dricksvattnet och luft i ledningarna kan förekomma efter avslutat arbete. Vi jobbar så fort som möjligt med att spola ur ledningsnätet.

Dricksvattentankar kommer ställas upp vid Långemåla VVS Service på Kyrkgatan 36.

Mer information på ÖSK:s webbplats

2022-08-29

Sund Smart Stark Senior

  • Är du 65+?
  • Vill du lära dig mer om din hälsa och hur du kan förbättra den?
  • Vill du få tips om hur du kan få ett rikare och friskare liv?
  • Är du intresserad av att prova på olika motionsformer?

Högsby kommun genomför i samarbete med Region Kalmar län och föreningslivet gemensamma aktiviteter för seniorer 65 år+ under hösten 2022. Välkommen med anmälan till aktiviteter och föreläsningar.

2022-08-24

Är din verksamhet intresserad av att installera en publik laddstation?

Antalet eldrivna bilar har ökat stort och arbetet med utbyggnaden av laddinfrastruktur pågår i Kalmar län. För att öka utbyggnaden av laddinfrastruktur medverkar Högsby kommun i ett projekt som leds av Coompanion Kalmar län och Miljöfordon Sverige. Tillsammans med Runes AB kommer de lämna in en ansökan till Klimatklivet för att bygga ut publika laddstationer på flera platser i länet.

2022-08-15

Årlig trygghetsmätning skickas ut

Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.

2022-08-10

VA-sanering på Stationsvägen i Fagerhult

Måndag den 30 maj 2022 påbörjades ett VA-saneringsarbete på Stationsvägen i Fagerhult. Arbetet beräknas pågå fram till september 2022.

Måndag den 15 augusti 2022 startar nästa etapp av VA-saneringen på Stationsvägen i Fagerhult. 

Läs mer på Östra Smålands Kommunalteknikförbunds webbplats

2022-08-09

Öppna förskolan Pusselbiten

Öppettider för Öppna förskolan Pusselbiten under hösten 2022. För mer information se #forskolanpusselbiten.

Webbutveckling av Novitell AB