På natten finns en särskild Nattpatrull som har hela kommunen som sitt arbetsområde.

Om du fått hjälp beviljad av biståndshandläggare får du en kontaktperson i hemtjänsten. Tillsammans och kontaktpersonen i hemtjänsten gör ni en genomförandeplan. I den kommer ni överens om hur den biståndsbedömda hjälpen ska utföras.

Hemtjänsten har Planerare som planerar ut vem som ska utföra hjälpen du fått beviljad i ett verksamhetssystem.

Kontakt

Biståndshandläggare