Du har ett eget ansvar att klara dig utan el, vatten eller mat åtminstone i några dygn. Hemberedskap innebär att du gör förberedelser för att i en krissituation klara dig själv en tid.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats hittar du många tips på vad du kan behöva göra. 

Läs mer om hemberedskap på MSB:s webbplats