När en deponi ska stängas täcks den med en tät duk som sedan fylls över med ett skyddande lager jord. Det kallas för sluttäckning och ska göras när deponin inte längre används. I dagens samhälle vill vi återanvända våra sopor i stället för att bara slänga dem. Därför är det rätt att sluttäcka våra gamla deponier.

Det skydd som sluttäckningen ger ska fungera under flera hundra år. Det är därför mycket viktigt att arbetet utformas på rätt sätt. Deponin omfattar cirka tre hektar, det vill säga 30 000 kvadratmeter, och klassas som en deponi för icke-farligt avfall.

Den nya ytan kan sedan användas för bland annat betesmark, plantering av energigrödor, sportverksamhet, solcellsparker med mera.

Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, via telefon 010-354 20 00.