Detta kan vi göra för dig:

Fysioterapeut och arbetsterapeut bedömer ditt rehabiliteringsbehov och gör lämpliga insatser, exempelvis hjälpmedel, bostadsanpassning, träning och behandling.

Kommunrehab samverkar med övrig personal inom omsorgsförvaltningen och vid behov även med Samrehab distriktsrehabiliteringen och sjukhus.

Vem kan få hembesök av kommunrehab?

Du som har behov av rehabilitering och på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till Samrehab distriktsrehabiliteringen samt du som bor på kommunalt boende.

Du som har behov av hjälpmedel.

Var sker rehabiliteringen?

Rehabiliteringen sker i ditt hem.

Hur får du kontakt med kommunrehab?

Du kan kontakta arbetsterapeut och fysioterapeut på telefonnummer 010-356 61 50. Telefontid måndag-fredag, klockan 8.00-9.00. Övrig tid kan meddelande talas in på telefonsvarare.

Vad kostar det?

Kostnad enligt kommunens gällande taxor.