Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren som har ansvar för det. Myndighetsnämnden kan ålägga den ansvarige att vidta åtgärder om det behövs. Bara om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet ska kommunen se till att åtgärder vidtas. Det gäller alltså om det finns risk för sjukdom eller epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter eller lokaler.

Om du bor i hyreshus och anser att det finns djur runt din bostad som ger upphov till olägenhet ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är ägaren som har ansvar för att sanering blir utförd. Fastighetsägaren får i sin tur kontakta ett skadedjursbolag som hjälper till med saneringen. Om problemet ändå kvarstår kan du kontakta Miljö- och byggkontoret.

I kommunen finns också ett antal skadedjursskyttar som vid behov kan genomföra jakt på skadedjur inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område får man vända sig till jakträttsinnehavaren.

Skadedjurskyttar i Högsby kommun under perioden 2023-2026:

  • Andreas Davidsson
  • Carsten Christensen
  • Oscar Sjöberg