Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen, telefon 010-223 80 00 eller polisen 114 14.

Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar besvär (olägenhet) för omkringboende. Ibland behöver du tillstånd om du vill ha vissa djur, som till exempel häst, får, get, gris eller höns.

Läs hos Länsstyrelsen Kalmar län om skötsel av djur

Läs hos Länsstyrelsen Kalmar län om djur i verksamheten